pcuf.fi | Jäsenpalvelut | In English

Levytilasuositus

 

PC-KÄYTTÄJÄT RY.           LEVYTILASUOSITUS  
PL 494
00101 HELSINKI
1.10.1996

 

PC-käyttäjät ry:n pcuf.fi -palvelimen levytilaresurssit ovat rajalliset, jonka vuoksi levytilaa ei saa käyttää enempää kuin on katsottava kohtuulliseksi. Levytilan kohtuullinen käyttö tarkoittaa seuraavaa.

PC-käyttäjät ry suosittelee kotihakemiston ja postilaatikon yhteenlasketuksi enimmäiskooksi enintään:

 

  ei-jäsen		    100 ktavua
  jäsen, purkki-oikeudet	500 ktavua 
  jäsen, shell-oikeudet	 2 Mtavua
  yritysjäsen			 3 Mtavua

 

Kotihakemistolla tarkoitetaan käyttäjän kotihakemistoa ja kaikkia sen sisältämiä alihakemistoja ja tiedostoja, mukaan lukien esimerkiksi www-kotisivut. Postilaatikolla tarkoitetaan käyttäjälle tulleiden sähköpostien talletustiedostoa, jota sähköpostijärjestelmä pitää yllä.

Väliaikaisesti levytilaa saa käyttää enemmänkin, esimerkiksi tiedostonsiirroissa. Käytön jälkeen tarpeettomat ja ylimääräiset tiedostot ja sähköpostiviestit tulee poistaa viipymättä.

Mikäli käyttäjän tiedostot vievät kohtuuttomasti tilaa yli levytilasuosituksen taikka käyttäjä ei ole huomattavan pitkään aikaan ollut yhteydessä järjestelmään ja järjestelmän levytila on vähissä, voi ylläpito oma-aloitteisesti siivota käyttäjän tiedostoja pois. Siivoamisesta ilmoitetaan käyttäjälle etukäteen sähköpostilla taikka muilla tavoin.

Jokainen käyttäjä voi seurata oman levytilan kulutusta komennolla levytila joka näyttää kotihakemiston ja sähköpostilaatikon koot.

Perusteltua tarvetta varten käyttäjä voi pyytää ylläpidolta lupaa levytilan suurempaan käyttöön. Perusteltu tarve voi olla esimerkiksi toimiminen yhdistyksen toimihenkilönä tai ylläpidon avustajana. Lisäksi muu PC-käyttäjät yhdistystä, pcuf-purkkia tai tietotekniikan liiton jäsenjärjestöjä edistävän toiminnan tukeminen tai näihin verrattavissa oleva asia voidaan katsoa perustelluksi tarpeeksi saada käyttää normaalia suurempia levykiintiöitä. Tiedustelut mailitse tunnukselta

 

Jäseneksi liittyminen

PC-käyttäjät

Muokkaukset

Pc-käyttäjät ry, PL 494, 00101 Helsinki, info@pcuf.fi
Sivusto toimii Netdoc CMS -ohjelmistolla